สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ยินดีต้อนรับ

พระราชดำรัส เรื่อง สหกรณ์

 

                    

".. .สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกัน
ในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ
ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..."

          

          

... ...

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

     

... ...