ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด เรื่อง เปิดใช้ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ www.coop-pmbc.com ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด
เลขที่ 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์/โทรสาร 076 393 100 มือถือ : 090 708 9081
E-mail : tgc.0279@gmail.com