สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด
เลขที่ 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 090 708 9081 และ 099 484 9858
E-mail : tgc.0279@gmail.com